บทความ

ภูเขาที่สูงที่สุดในลาว
10 อันดับภูเขาที่สูงที่สุดในลาว
 
 

Laos - Highest Mountains

 
Name
Elevation
Latitude/Longitude
1
Phou Bia  wikipedia article, Khouèng Viangchan
2,819 m
2
Rao Co  wikipedia article,
2,286 m
3
Phou San, Xiangkhoang
2,218 m
4
2,102 m
5
2,082 m
6
Phou Khè  wikipedia article, Xiagnabouli
2,079 m
7
Phou Pan-Gnai, Houaphan
2,079 m
8
Phou Leuy, Houaphan
2,062 m
9
Phou Gnotlian, Houaphan
2,011 m
10
Phou Samsao, Xiagnabouli
1,969 mอันดับความสูงเป็นการจัดอันดับของกูเกิล  
 
  10 อันดับ ภเขาใน สปป.ลาว
Home >> Unseen LAOS >> '''>>Highlghts

 

 อันดับ 1 ..    

  Phou Bia +18°59'0.00', +103°8'0.00'

 

อันดับ 2 ..
 
 
อันดับ ..
 
 

อันดับ 4 ..
 
 

อันดับ 5 ..
 
 

อันดับ 6 ..
 
 

อันดับ 7 ..
 
 

อันดับ 8 ..
 
 

อันดับ 9 ..
 
 

อันดับ 10 ..
 
 
l
 

♦ น้ำตกอื่นๆทั่วประเทศลาว 
♦ 10 อันดับ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในลาว ♦
♦ 10 อันดับ ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในลาว ♦
♦ 10 อันดับ เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในลาว ♦